دوزان

                                       زندگینامه شهید محموداحمدی

 محمودسال 1331در روستای گندمینه شهرستان الیگودرزبه دنیا آمد.

13سال ازعمرخودرادرکنارپدرومادردرروستابسربردوبعد راهی تهران شد.

درآنجادرکنارکارروزانه شب ها به درس خواندن می پرداخت.

درنهایت باسختی فراوان توانست دیپلم خودرابگیرد.

پس ازانقلاب اسلامی به عضویت بسیج در آمد.ازسال 1360 در پنج

نوبت عازم مناطق جنگ شد.

 در عملیاتی بیت المقدس شرکت داشت وسرانجام در عملیات مسلم

بن عقیل در جبهه ی سومار 9/7/1361براثراصابت ترکش خمپاره ای

برپهلوی چپ افتخار شهادت نصیبش شد.

پیکر مطهرش را در بهشت زهرای تهران به خاک سپردند.

شادی روحش صلوات....   

 

 

 برچسب ها : شهدای روستای دوزان

 نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:11